Söğüt İnşaat
Söğüt Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizi, yine bu kanuna ve Anayasaya uygun olarak işleyip, bu verilerin işlenmesi, korunması,silinmesi ve güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.

Kişisel verileriniz, Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,doğru ve güncel olarak, İşlenme amacına uygun ve ölçülü olarak, belirli ve meşru amaçlar gözetilerek ve gerekli olduğu süre kadar işlenmekte, muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz, internet sitesi, e-posta, pazarlama çalışmaları, etkinlik ve kampanyalar esnasında toplanan formlar, kart başvuruları, çağrı / iletişim merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, müşteri şikayetlerine ilişkin olanlar da dahil genel olarak formlar, teklifler,kamera kaydı ve ses kaydı, sözleşmeler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 Sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü olduğundan, ilgili kanun maddesi uyarınca aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. olarak çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin,kiracılarımızın,hizmet alıp hizmet verdiğimiz kişilerin,taşeronlarımızın, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, ayrıca bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilerin işlenmesi, saklanması,aktarılması ve silinmesi esnasında 6698 sayılı kanun hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

1)VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ:

SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PETROL MADEN GIDA NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.(Vergi Numarası:777 041 84 57, Mersis Numarası:0777 0418 4570 0022, Adres:Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No49 Yenimahalle Ankara, Telefon:0 312 287 33 13, Fax:0 312 287 18 38, E-Posta Adresi :info@sogut-insaat.com.tr, Kayıtlı Elektronik Posta :sogutinsaat@hs01.kep.tr).

2)HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR:

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. olarak gerekli olduğu hallerde ve hukuka uygun olarak; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın çalışanlarının, hizmet alıp hizmet verdiğimiz kişilerin, kiracılarımızın, avm ve otel ziyaretçilerimizin,müşterilerimizin, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin, sözleşme yaptığımız kişilerin, ihale ile ilişki halinde olduğumuz kişilerin, faaliyet esnasında muhatap olduğumuz kişilerin kişisel verilerini ilgili kanunda yazan ilke kurallarına uygun olarak işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenen;

-Kimlik Bilgi Verileri : Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne baba-çocuklarının adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, nüfus kütük bilgileri vb. bilgileri içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve tanıtım kimlikleri gibi belgeler, kişinin SGK numarası, vergi numarası vb. bilgiler.

İletişim Bilgi Verileri : Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, mac adresi vb. kişi ile iletişim kurulacak bilgiler.

Finansal Bilgi Verileri :Banka hesap ve İBAN numarası bilgileri, finansal sonucu gösteren her türlü belge ve bilgi, gelir bilgileri vb. bilgi ve veriler.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Verileri: Güvenlik amacı ile kurulu bulunan, kameralardan elde edilen görsel veri ve bilgiler, araç plaka tanıma sisteminin kaydettiği veriler.

Resim Verisi: Fotoğraf, video görüntüleri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık Bilgileri,Ceza Mahkumiyeti verileri

2)HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR:

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. olarak gerekli olduğu hallerde ve hukuka uygun olarak; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın çalışanlarının, hizmet alıp hizmet verdiğimiz kişilerin, kiracılarımızın, avm ve otel ziyaretçilerimizin,müşterilerimizin, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin, sözleşme yaptığımız kişilerin, ihale ile ilişki halinde olduğumuz kişilerin, faaliyet esnasında muhatap olduğumuz kişilerin kişisel verilerini ilgili kanunda yazan ilke kurallarına uygun olarak işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenen;

-Kimlik Bilgi Verileri : Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne baba-çocuklarının adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, nüfus kütük bilgileri vb. bilgileri içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve tanıtım kimlikleri gibi belgeler, kişinin SGK numarası, vergi numarası vb. bilgiler.

İletişim Bilgi Verileri : Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, mac adresi vb. kişi ile iletişim kurulacak bilgiler.

Finansal Bilgi Verileri :Banka hesap ve İBAN numarası bilgileri, finansal sonucu gösteren her türlü belge ve bilgi, gelir bilgileri vb. bilgi ve veriler.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Verileri: Güvenlik amacı ile kurulu bulunan, kameralardan elde edilen görsel veri ve bilgiler, araç plaka tanıma sisteminin kaydettiği veriler.

Resim Verisi: Fotoğraf, video görüntüleri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık Bilgileri,Ceza Mahkumiyeti verileri

3)KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR:

-Bir sözleşmenin akdedilmesi :Kişisel verileriniz kira sözleşmesi, satım sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi,taşeron sözleşmesi, üyelik sözleşmesi,sadakat kart sözleşmesi,eser sözleşmesi,işçi-işveren sözleşmesi,ortaklık sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, yürürlüğe konması ve sözleşmenin ifa edilebilmesi, feshedilmesi amacıyla kimlik verileri, şirket verileri işlenmektedir.

-Kanundan kaynaklı zorunlulukların yerine getirebilmesi: Kanunun zorunlu kıldığı haller sebebiyle, hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmek adına kimlik verileri,sağlık verileri, fiziksel mekan güvenlik verileri işlenmektedir.

-Meşru menfaatlerin korunması ve güvenliğin sağlanması; Meşru menfaatlerimizin zarar görmemesi ve güvenliğin korunması amacına yönelik olarak kimlik verileri, fiziksel mekan güvenlik verileri,iletişim verileri işlenmektedir.

-Kalite kontrol ve yönetimi, arge çalışmaları, müşteri iletişim yönetimi, pazarlama ve satın alma çalışmaları, portföy oluşturma,pazar araştırması, operasyonel faaliyetlerin yerine getirebilmesi, kısa-orta ve uzun vadeli ticari politikaların tespiti,etkin müşteri hizmetlerinin oluşturulabilmesi, sebebiyle veriler işlenmektedir.

- Hizmet ve tekliflerin sunulması,her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,her türlü etkinlik,davet düzenlenmesi ve pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve bu konularda müşterilere ziyaretçilere bilgi verilmesi, müşterilere hediye gönderimi,sebebiyle veriler işlenmektedir.

-Sunulan hizmetlerden müşterilerin faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,sadakat kart işlemlerinin yapılabilmesi, müşteri ve ziyaretçilerden gelen istek öneri ve şikayetlerin takibi,müşteri memnuniyetinin arttırılması,memnuniyet anketi yapılması,

-Arka büro faaliyetleri yönetimi: doğru fatura düzenlenmesi, faturaların kontrol edilmesi, hak edişlerin yapılabilmesi,ödeme alınması ve ödeme yapılabilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin takibi için verileriniz işlenmektedir.

4)KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ile faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amaçları ile sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 8 ve 9 uncu maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir. SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından kişisel verilerin aktarılması aşamasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Bu kapsamda aktarım yapılabilecek üçüncü kişi sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir;Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Amacı
Bankalar SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş.’nin faaliyetleri ve amacı kapsamında yapılacak ödeme ve menfaatler için anlaşılan Bankaları tanımlamaktadır. İş ortakları, pay sahipleri ve çalışanlar kiracılar adına Banka nezdinde yapılan ödemeler ve Bankalar tarafından SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş., iş ortakları ve çalışanlara sağlanan menfaatlerle sınırlı olmak üzere.
Hizmet Sunucusu SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak Hizmet Sözleşmesi imzalamak suretiyle hizmet veren gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak amaca uygun ve hizmetle sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Kuruluşlar

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tüzel kişiliği ile ilgili olarak ilgili Kanun ve mevzuatlar gereği bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tanımlamaktadır. SGK, Milli Piyango İdaresi, Mahkemeler, İcra Daireleri, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı kurumlar, Noter, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil vb. kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen amaçla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. den bilgi almaya yetkili özel hukuk kişileri tanımlanmaktadır. İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.


5)KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ:

Kişisel verileriniz merkez, şubeler, acenteler, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, internet siteleri, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer, toplantı ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Grup Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda işlenmektedir.Ayrıca sözleşmeler, teklifler, icaplar, web sitesi, kısa mesaj, elektronik posta,sadakat kart uygulaması, form, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik açık rızanıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz;

-Şirketin faaliyeti esnasında tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

-Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

-Hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

-Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlenmektedir.

6)İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANMASI BAŞVURUSU YÖNTEMİ

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi gereği kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-.KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile KVKK’nun öngördüğü çerçevede kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesi taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktadır.

Kişisel verileri işlenen kişi SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. ne başvurarak belirtilen haklara ilişkin taleplerini yazılı olarak bildirmesi halinde, SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından talebin niteliğine göre başvuruya 30 gün içinde herhangi bir ücret alınmaksızın cevap verilecektir. Ancak KVK Kurulu tarafından taleple ilgili herhangi bir ücret alınmasının düzenlenmesi halinde, belirlenen tarife kapsamındaki ücret alınabilecektir.

Yapılacak başvurular doğrudan SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. ne yazılı olarak yapılabileceği gibi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle yapılması da mümkündür. SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. ne yazılı olarak yapılacak başvurularda; talepte bulunan ilgili kişinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte yapılan başvuruya ilişkin açıklama ve kullanılmak istenen hakka ilişkin taleplerin de açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. ne yapılan başvurular ve talepler titizlikle incelenerek, başvuru ve talepler en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak neticelendirilecek ve neticeden ilgili kişiye bilgi verilecektir.

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı vardır.

7) VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 nci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde alınacak karar ile veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve karma teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

8) DEĞİŞİKLİKLER

SÖĞÜT İNŞAAT A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.